mkolektiv monogram

Vaše túžby & naše know-how

Ponuka našich služieb

Ponuka našich architektonických a dizajnérskych služieb je rozdelená do troch hlavných kategórií. Našich privátnych klientov sprevádzame na ceste k ich vysnívaným domovom. Pre našich komerčných klientov a verejný sektor, sme spoľahlivým partnerom pri investíciach týkajúcich sa stavebníctva, architektúry a dizajnu.

Vizualizácia moderného rodinného domu - visualisation of modern family house

Privátni klienti

Dôverne Vás sprevádzame pri návrhu a realizácii Vášho vysnívaného rodinného domu, rekreačnej chaty ale aj pri ich zariaďovaní.

Vizualizácia zdravotníckeho zariadenia - visualisation of healthcare facility

Komerční klienti

Sme spoľahlivým partnerom pri návrhu a realizácii občianskych stavieb a komerčnej obytnej výstavby.

Vizualizácia domova pre seniorov - visualisation of senior housing

Verejný sektor

Spolupráca pozostávajúca z projekčnej a konzultačnej činnosti, týkajúcej sa stavebníctva a fyzického prostredia.